Alfredo Allenbach

De man uit het verleden

Description:
Bio:

Na het ontwaken

Na eeuwen van afwezigheid begon Alfredo zijn avontuur met Audria, Guolong en Yannic na zijn ontwaken. Wegens de vele veranderingen in de wereld kon Alfredo niet goed meer terugvallen op zijn krachten, interesses en hobbies van het verleden. Alfredo draagt herinneringen bij zich van dat hij vroeger natuur liefhebber, boogschutter, zelf benoemd historicus, paleontoloog en oefenaar van taxidermie was.

Na zijn ontwaking is Alfredo echter zich meer gaan focussen op het overleven in de nieuwe, complexere, tijd. Alfredo is door zijn verleden een persoon met een sluw brein, vlugge vingers en eigenzinnig karakter.

Geschiedenis

Deze sectie beschrijft Alfredo’s leven voor zijn introductie in Sessie 5 De Man Uit Het Verleden in de Geboorte van Arth campagne.

Vroegere leven

Alfredo heeft op 19 jarige leeftijd gebruik gemaakt van de nasleep van een fikse oorlog. Rondom zijn woonplaats Eikdorp, gelegen aan de voet van het Condorgebergte, trokken de boselven van Sophora ten strijde tegen de orks. De velden van enkele vruchtbare boerenbedrijven werden het toneel van een grootschalig bloedvergieten, waarbij de boselven er uiteindelijk in slaagden de orks terug te dringen tot hoog in het Condorgebergte.

De boeren die op ongelukkige wijze middenin dit slagveld terecht kwamen, zijn veelal gevlucht. Alfredo heeft zichzelf vlak na de veldslag een relatief onbeschadigd boerenbedrijf toegeeigend. Hier heeft hij het bloed van het land gespoeld en de opbrengst in ere hersteld. Het feit dat hij het land met geweld heeft verdedigd tegen de terugkeer van de rechtmatige eigenaar, is de eerste vlek op zijn ziel.

Taxidermie en paleontologie

Alfredo heeft zich naast zijn boerenbestaan ook bezig gehouden met het in kaart brengen van de fauna van Sophora en Elan. Hij jaagt graag en leerde al op jonge leeftijd hoe hij dieren kon opzetten. Hoewel zijn collectie begon met enkele jachttroffeeen, is deze steeds verder uitgegroeid. Zijn nieuwsgierigheid naar de diversiteit van het dierenrijk groeide en groeide met elke nieuwe ontdekking. Uiteindelijk bleek alleen de jacht op zoogdieren niet voldoende en begon Alfredo af en toe te graven naar sporen van onbekende en reeds verdwenen diersoorten.

Mysterieuze afgietsels

Alfredo is 61 jaar oud wanneer rumoeren Eikdorp bereiken over een kloof die tjokvol ligt met gipsen afgietsels van reusachtige, monsterlijke, spinachtige wezens. Alfredo’s interesse is gewekt en hij vertrekt zuidwaarts, richting het Condorgebergte, om deze kloof te vinden en de mysterieuze afgietsels te bestuderen. Hiertoe trekt Alfredo door het bos ten zuiden van zijn boerderij. De reis gaat voorspoedig. Het bos is rijk en vredig en biedt voldoende voedsel en schuilplaatsen om de tocht te volbrengen.

De flits

Terwijl Alfredo zich een weg door het bos baande, begonnen plots zijn oren te suizen en werd het wit voor zijn ogen. Toen zijn gehoor en zicht langzaam terugkeerde, bevond hij zich niet langer in hetzelfde bos. Het bos waarin hij nu rond doolde was duisterder. De boomtoppen groeiden zo sterk tegen elkaar aan dat er bijna geen licht meer doordrong. Alfredo vond geen paden meer en moest zich een weg banen door dicht begroeid prikkelend struikgewas. Hij probeert zich te orienteren en herkende het gebergte, waarop hij af en toe zicht kreeg, als zijn eigen Condorgebergte. Met behulp van de zon en de bergpieken probeert hij huiswaarts te keren. Op de plek waar Eikdorp zou moeten zijn is nu slechts een kale, onherbergzame vlakte te vinden.

Ontmoeting met Zendric

Alfredo weet niet waar hij heen kan gaan en wordt geteisterd door hoofdpijnen en visioenen. De visioenen beginnen zoals de flits die hij zag onderweg naar de kloof. Vervolgens ontaarden ze in episodes waarin Alfredo ́s bewustzijn zijn lichaam verlaat en een reis maakt door abstracte, geometrische hemelrijken vol licht en kleur. Deze episodes zijn in het begin vrij frequent maar nemen naarmate de tijd verstrijkt af in hevigheid en frequentie. Na een van deze episodes, ontwaakt Alfredo in het bos met een bezorgde mensenman over zich heen gebogen. De figuur stelt zichzelf voor als Zendric. De twee raken aan de praat en al snel blijkt dat de twee moeite hebben met communiceren. Zendric spreekt een vreemdsoortig dialect waar Alfredo de vinger niet op kan leggen. Ook spreekt Zendric over plaatsen en mensen waarvan Alfredo nog nooit heeft gehoord. Het duurt niet lang voordat Alfredo ervan overtuigd is dat hij in de toekomst is beland…

Zendric weet hem te vertellen dat het inmiddels het jaar 1279 is. Alfredo is uiteraard erg verward en Zendric biedt hem onderdak aan. De twee reizen noordwaarts richting de toren van Zendric, gelegen aan de noordkust van Elan. Tijdens de reis vertelt Alfredo over zijn ervaringen en doet Zendric een poging om Alfredo op de hoogte te brengen van de geschiedenis van het afgelopen millenium.

In Zendric’s toren

Zendric blijkt een begaafd magier te zijn die de studie van magie zeer serieus neemt. Zijn toren heeft een verdieping die volledig als bibliohteek dienst doet. Hier staan enkele bureaus en er is een grote zithoek. Alfredo mag hier op de bank verblijven. In deze periode begint Alfredo als een gek te lezen om zoveel mogelijk informatie uit de gemiste jaren op te vullen. Hij maakt eindeloos veel lijstjes om zoveel mogelijk te kunnen onthouden van wat hij hoort en leest. Gedurende deze periode nemen de visioenen nog verder af in frequentie en worden de hoofdpijnen dragelijker.

Zendric is zeer geinteresseerd in de verhalen van Alfredo. Met name de verhalen over de wezens in de kloof en Alfredo ́s vreemde visioenen. Uiteindelijk besluit Zendric op pad te gaan om de kloof te vinden. Alfredo wordt nog altijd geteisterd door hoofdpijnen en visioenen en besluit in de toren te blijven. Hij heeft hier gezelschap van Mary, de boself vrouw van Zendric. Ook Mary helpt Alfredo een beeld te vormen van zijn gemiste millenium aangezien zij, met de lange levensduur van een elf, er een groot deel van heeft meegemaakt. Ook in de toren aanwezig is Junio, een jonge half‐elf en de leerling van Zendric.

Zendric’s collega’s

Op een dag na Zendric’s vertrek, verschijnen 5 magiers bij de toren. Allen vrienden en collega’s van Zendric. Ze praten met Mary, Junio en met Alfredo over Zendric’s vertrek naar de kloof en Alfredo’s geschiedenis. Ook deze magiers lijken heel geinteresseerd in Alfredo’s mysterie en de kloof. Zendric’s afwezigheid duurt al langer dan verwacht en Mary begint ongerust te worden. De vijf magiers besluiten op zoek te gaan naar Zendric. Alfredo, Mary en Junio blijven wederom achter.

Aanval op Zendric’s toren

In Zendric’s afwezigheid, die een stuk langer uitpakt dan gepland, wordt de toren aangevallen door Yuan-Ti, wezens die combinaties lijken te zijn van mensen en slangen. Mensachtigen met slangen als armen. Mensen met een slangenkop als hoofd. Of juist mensen met een slangenlijf in plaats van benen. Deze wezens blijken op zoek naar Zendric en keren de toren volledig binnenste buiten. Alfredo wordt door een van deze wezens gewurgd en verliest hierdoor het bewustzijn.

Ontwaken in de Dwarse Zwerver

Alfredo komt weer bij bewustzijn in een compleet andere omgeving. Een kamer van de Dwarse Zwerver, een herberg in Zenobia. Hier hangen Audria, Guolong, Yannic en Eduardo Egil over hem heen. Audria, Guolong en Yannic hebben hem aangetroffen in de voormalige Tytos kapel in de Waterbuurt van Zenobia. De kapel leek toen dienst te doen als basis voor de Squa Cult.

Alfredo Allenbach

Geboorte van Arth GoldenEye Chris69