Yannic Corbin

Knip en BOEM!

Description:
Bio:

Geschiedenis

Deze sectie beschrijft Yannic’s leven voordat hij op 7 Ohia 1279 aankwam in Zenobia, op zoek naar magische mysteries.

Zijn verblijf in Zenobia begon echter met het redden van twee Halfling meisjes die dreigden prooi te vallen aan twee hongerige Hippogriffs. Dit deed hij tezamen met Audria en Guolong. Dit was het begin van Sessie 1 Nieuwe Helden en Yannic’s introductie in de Geboorte van Arth campagne.

Jeugd

Yannic Corbin was geboren in het kleine plattelandsdorpje Cormill in het midden van Elan als het middelste kind van Patricia Corbin, met zijn oudere zus Suzanne en zijn jongere broer Stefan, beide een jaar van hem verschillend. Zijn vader, Kurtis, verliet zijn moeder toen ze zwanger was van Stefan en is met de noorderzon vertrokken. Yannic en Suzanne herinneren hem zich niet en zijn ook niet bijzonder geinteresseerd, Suzanne te druk met het ondersteunen van haar moeder en Yannic te druk met ontdekken en dromen over de wereld buiten het dorp. Stefan is daarentegen wel gefascineerd door zijn vader die hij nooit gekend heeft en is uiteindelijk op zestienjarige leeftijd vertrokken om hem te zoeken.

Hun gezin had het niet breed, als gevolg van hun moeder die drie kinderen moest zien te onderhouden met haar schamele inkomsten als naaister. Desondanks hadden ze het niet slecht, en relatieve armoe valt nu eenmaal te verwachten in een klein plattelandsdorp als Cormill, midden op de Elan vlakte. Hun moeder zelf was niet de meest liefdevolle moeder ter wereld, ze toonde haar genegenheid zelden. Ze hield echter wel van haar kinderen en verzorgde ze goed, maar gaf ze nooit de aandacht en de liefde die ze nodig hadden.

Yannic was al van jongs af aan anders. Nieuwsgierig to a fault had hij tegen de tijd dat hij twaalf was alle boeken in het dorpje gelezen (toegegeven, dat waren er niet meer dan een paar dozijn) en was hij meermalen in een naburig dorp terechtgekomen na een van zijn zwerftochten. Dieren, insecten, planten, plaatsen, zolang er iets te ontdekken viel was Yannic erbij. Bijzonder geinteresseerd was hij echter in wat hij niet kon ontdekken, dat waarover hij in boeken gelezen had – dwergen, elfen, halflingen, helden, monsters, en bovenal, magie.

Met zijn drang voor ontdekken heeft hij zich echter meer dan eens in de nesten gewerkt of de toorn van de andere dorpelingen opgewekt, tot grote ergernis van zijn moeder en zus. Op zijn beurt had Yannic weinig op met de andere kinderen in het dorp en zelfs met zijn eigen familie. Het irriteerde hem dat hij de enige leek te zijn die het iets kon schelen wat er buiten hun simpele leventjes gebeurde, wat er verder nog was in de wereld, en naarmate hij ouder werd begon dit steeds meer aan hem te knagen.

Ontmoeting met Meester Zendric

Sinds het incident met de wasberen stond Yannic niet bepaald in goede gratie bij de eigenares van de taveerne dus bleef hij daar normaal gezien weg, maar op die dag werd hij naar de herberg aangetrokken door een vreemde compulsie waar hij zijn vinger niet helemaal op kon leggen. De herberg was zo halverwege de middag verlaten, afgezien van een enkele man met een breedgerande hoed en een dik boek in de hoek. Hetzelfde gevoel dreef Yannic ertoe hem te benaderen en hem een vraag te stellen die hij zelf ook vreemd vond klinken: “Bent u een boze tovenaar?”

De man gromde geïrriteerd en antwoordde zonder van zijn boek op te kijken: “Net zomin als een smid.” Yannic vertrok verbaasd weer, gefascineerd door het vreemde antwoord van deze mysterieuze man. De rest van de dag besteedde Yannic aan het nadenken over deze woorden, wat ze konden betekenen. De volgende dag stond hij de man al voor zonsopgang bij de ingang van de herberg op te wachten om hem triomfantelijk te vertellen dat hij zijn woorden uitgevogeld had: Een smid is niet boosaardig omdat hij wapens maakt, het gaat erom hoe de wapens gebruikt worden. Daarom is hij ook niet noodzakelijk boosaardig omdat hij een tovenaar is, het gaat erom hoe de magie gebruikt wordt.

De man reageerde verbaasd – hij was de ontmoeting van de vorige dag al vergeten – en dacht even na over de vreemde situatie van de vorige dag. Hierop besloot hij een test te doen. Hij pakte een steen van de grond, mompelde wat, wierp het de begroeiing verderop in en droeg de jongen op om de steen terug te vinden tussen alle andere stenen. Zijn vermoedens werden bevestigd toen Yannic na enkele minuten zoeken terugkwam met de juiste steen – ondanks dat hij de steen van vorm en kleur had veranderd stond hij erop dat dit de steen moest zijn. Dit bevestigde zijn vermoedens – de jongen had een zesde zintuig voor magie, een nieuwe vorm van magie. Gefascineerd hierdoor en zijn schranderheid stelde hij zichzelf voor als Magier Zendric Eberstark en vroeg hij de jongen hem voor te stellen aan zijn familie.

Yannic’s moeder was zeer verrast en ietwat beducht voor deze vreemdeling, maar liet hem binnen toen hij uitlegde dat hij een voorstel had. Eenmaal binnen vertelde hij haar dat hij in Yannic een intelligente jongeman zag en dat hij hem graag zou onderwijzen in de magische kunsten. Ze twijfelde lang gezien hij een magiër was en zelfs in hun dorp kende iedereen de verhalen van duistere bezweerders, maar ging overstag toen Yannic haar vertelde dat hij dit wilde en dat hij zo – gratis en voor niets – zou kunnen studeren en zichzelf zou kunnen onderhouden.

Student van Zendric

Zo reisde Yannic vijf jaar lang door Giwa met Zendric, van de boselfen in Tilia en de dwergen in het Condorgebergte tot de tropenelfen en de druide Rashin Xoras in de Nangka Jungle. Tijdens deze jaren leerde hij de grondbeginselen van de magie en leerde hij zijn zesde zintuig met Zendric’s hulp te verfijnen zodat hij het over grotere afstanden kon gebruiken en gedetailleerdere informatie kon verkrijgen, ten koste van een limiet van een gebruik per dag. Tijdens dit proces is ook ontdekt dat dit zintuig in drie delen uiteenviel – het detecteren van magie, het detecteren van verborgen doorgangen en het ontcijferen van magische geschriften.

Uiteindelijk werd Zendric weggeroepen op een persoonlijke missie die hij geheim hield van Yannic en hun wegen scheidden zich na nog een laatste bezoek aan Cormill te hebben gebracht. Hij liet Yannic een zelfgeschreven boek over de verschillende monsters in de wereld na en de opdracht om zelf de wereld te ontdekken om meer over magie te leren. Hiertoe is hij vanaf Cormill naar Zenobia afgereisd om van daaruit een doel en wellicht een groep eensgezinden te vinden.

Yannic Corbin

Geboorte van Arth GoldenEye sjasogun