Stadsstaat Zenobia

Stadsstaat Zenobia

Zenobia is de grootste stad van Giwa. Ze ligt in Elan, aan de voet van het Noord-Oostelijke deel van het Condorgebergte.

Zenobia is voortgekomen uit het omstreeks 250 gestichte Valleidorp. Een kleine landbouwgemeenschap.

De naam Zenobia werd in 546 voor het eerst geopperd door Andreii Mendel. De grondlegger van de eerste georganiseerde machtsstructuren binnen de stad.

In 851 werd Zenobia bijna in het geheel verwoest door hevige stortvloeden die voortkwamen uit record brekende neerslag niveaus in het Condorgebergte. Alleen delen van de oude Loxos tempel en het oude Stadhuis staan momenteel nog overeind.

Na de grote overstromingen was het handelsgilde het Genootschap nauw betrokken bij de wederopbouw van de stad. Er werd bewust gekozen om op palen en de hoogte in te bouwen om de invloed van toekomstige stortvloeden te minimaliseren.

Zenobia is tegenwoordig dus een stad op zwarte bamboe palen. Ze kent vijf niveaus en een begane grond. Zenobia kan opgedeeld worden in 23 wijken. Zie buurten en wijken van Zenobia.

Het totaal aantal inwoners van Zenobia werd op 1 Ohia 1279 geschat op 35.311.

Meer dan 1/3 van de inwoners van Zenobia bestaat uit Halflingen. Nog eens 1/3 bestaat uit mensen. De resterende bevolking bestaat grotendeels uit Elven, Gnomen, Dwergen en Half-Elven.

Geschiedenis

Valleidorp

Elan was vlak na de grote verschijning een paradijselijk half-bebost gebied waar de biodiversiteit groot was en het klimaat mild en warm. Het leven kon onbezorgd in al haar facetten en rijkdom tot bloei komen. Naarmate de tijd verstreek organiseerden mensachtigen zich en vormden ze de eerste dorpen. Doordat het land als een waar paradijs zorgde voor grootschalige voedselopbrengsten, konden deze rijken ongehinderd groeien. In Elan leidde dit tot ontbossing en houtwinning waarmee de stedelijke groei werd ondersteund. Langzaamaan veranderde Elan hierdoor meer en meer in een savanne-achtige vlakte. De inwoners begonnen het land te bewerken en op de plek waar Zenobia nu oprijst, ontstond een kleine landbouwgemeenschap genaamd Valleidorp.

Handel en groei

Ook elders in Giwa ontstonden gemeenschappen. De randen van de Nangka jungle raakten dichter bevolkt met nederzettingen van tropenelven. Sophora en Tilia overspoelden met dorpen van boselven en gnomen. In het Condorgebergte leefden de dwergen van de laaglanden. Zelfs van achter de Piechem woestijn vandaan kwamen tekenen van een groots rijk van Hoge Dwergen, woonachtig in de Ravensbergen. Elk rijk specialiseerde zich en zag dat het kon groeien door van elkaar te leren en met elkaar te handelen. Omdat Valleidorp op een strategische positie lag in het midden van al deze rijken, en aan de route die hen verbind, groeide ze uit tot een handelsstad. Het waren voornamelijk nieuwsgierige Halflingen die de Moslanden verlieten, die de rijken aan elkaar verbonden.

Het menselijke landbouwdorp Valleistad zag meer een meer Halfling nomaden een verblijf zoeken nabij haar boerderijen. Veel mensen begonnen samen te werken met de Halflingen en lokale opbrengsten te ruilen voor exotische waren. Waar het eerst alleen de Halflingen waren die fysiek reisde tussen de rijken, begonnen meer een meer mensen hun kansen te zien om hun horizon te verbreden. De andere rassen volgden en al snel lag Valleistad in het midden van de route die alle rijken verbond. Men reisde van de Ravensbergen naar de randen van de Nangka jungle. Van daaruit vervolgde men haar weg langs Valleistad om Sophora, Tilia en het Condorgebergte te bereiken.

Andreii Mendel en zijn wetsvorming

Een van de grootste handelaren van die tijd, Andreii Mendel, raakte gefrustreerd met de wir war van handelsnetwerken die door elkaar heen de dienst uitmaakte in Valleistad. In het jaar 546 bracht hij bewust orde en structuur aan door een raad van handelsmeesters te vormen waarmee hij beslissingen maakte over de opbouw en samenleving binnen Valleistad. Deze vorming leidde tot een nieuwe naam voor Valleistad, namelijk Zenobia. Andreii Mendel werd haar eerste burgermeester.

In de begintijd van Zenobia groeide ze explosief. Mendels belastingen maakten onderscheid tussen boer en handelaar, inwoner en doortrekker, welvarend bewoner en arm bewoner. Specialisaties ontstonden en binnen het steeds ingewikkelder ogende uurwerk dat Zenobia symboliseerde, werd iedereen een onmisbaar tandwiel dat elk zijn eigen functie kende en vervulde.

Stortvloeden en het einde van de landbouw

Net zoals Zenobia veranderde, veranderde Elan ook. Het land werd minder vruchtbaar waardoor landbouw ingewikkeld werd. In het aangrenzende Condorgebergte woedden vele heftige stormen waarbij met regelmaat grote hoeveelheden neerslag viel. Dit water stroomde van de bergen af de lager gelegen vlaktes in waardoor Zenobia werd geteisterd door talloze stortvloeden. Deze stortvloeden spoelde de vruchtbare bovenlaag van het land weg waardoor Zenobia uitsluitend aangewezen was op handel. Ze deed voorgoed afstand van haar landbouwverleden. Hierdoor nam de populatie Halflingen sterk toe. Uiteindelijk werd ze zelfs voornamelijk bevolkt door Halflingen.

De stortvloed van 851

In het jaar 851 waren de stortvloeden zo heftig, dat Zenobia compleet ter val kwam. Haar gebouwen overleefden de kracht van het water niet. Op de ruines die ooit de grootse handelsstad vormden, ontstond een grootschalige sloppenwijk.

Het was het in 651 opgerichte Halfling handelsgilde, het Genootschap, dat zich niet liet kennen en met eigen geld begon aan de wederopbouw van Zenobia. Dit keer moest er echter voor gezorgd worden dat de stad een hevige stortvloed zou kunnen overleven. Er werd een stuk land opgehoogd waarop een handelscentrum ontstond. Tegenwoordig heet dit gebied de Lage Werf. Er ontstond een grote woonwijk die werd gebouwd op lage paaltjes waardoor ze gespaard bleef in de meeste stortvloeden. Deze wijk staat bekend als het Zuwe. In en rond de oude ruines bleven de sloppenwijken intact.

Bouwen op palen

Uiteindelijk ging de verdere groei, geinspireerd door de geimproviseerde bebouwing in het Zuwe, de lucht in. Zenobia werd een gelaagde stad gebouwd op krachtig zwart bamboe geimporteerd uit de Nangka jungle. Sommige mensachtigen denken zelfs dat het de bouw van hoog Zenobia geweest is die voor de groei van de Piechem woestijn heeft gezorgd. Dit omdat de randen van de Nangka jungle te kampen hebben gehad met stevige ontbossing.

De eerste hoge wijk werd gebouwd boven de Lage Werf. Het werd een gebied met veel pakhuizen en opslag gelegenheid. Geimporteerd graan en andere goederen konden zo droog opgeslagen worden. De betreffende goederen werden met kranen vanuit de Lage Werf omhoog getakeld. De bebouwing werd aan elkaar verbonden met talloze touwbruggen en ladders.

Rondom de Hoge Werf ontsprongen markten. Rondom de markten werden woningen gebouwd. Allemaal op palen van zwart bamboe! Halflingen bouwden een enorm platform, geen losse gebouwen verbonden door touwbruggetjes, nee, een enorm platform waarop met woonwagens geleefd kon worden. Precies zoals dat ook gebeurd in de Moslanden.

Zenobia bleef maar groeien en groeien en werd hoger en hoger. Tegenwoordig is ze een wir war van bamboe palen met bamboe bebouwing, touwbruggen, ladders, kranen, liften, regenpijpen, uitkijktorens, opslagnetten, rioleringspijpen, watertanks, windkegels, balkons, verandas, vlaggetjes, vaandels, hangende trottoirs, en zelfs een luchthaven waar men binnen vliegt op Griffons, Hippogriffs en Pegasussen.

Geografie

Stadsbeeld

Bevolking

Politiek en bestuur

Economie en werk

Cultuur

Verkeer en vervoer

Bekende Zenobianen

Hier onder volgt een lijst met enkele bekende of beruchte Zenobianen. De lijst bevat zowel historische personen als actueel levende persoonlijkheden. Zenobia is een magneet voor succes en uniciteit waardoor deze lijst onmogelijk compleet kan zijn.

Adelle Allison

Monnik van het Hypnos droomklooster

Amy Mooifort

Architect en bouwmeester van Zenobia

Andreii Mendel

Oprichter van Zenobia en haar eerste burgermeester

Cathy Nooitverloren

Leider van de Nangka scouts

Cihan Annar

Hoofd van de Bloedbroeder gang

Davor Gellantar

Directeur van de Academie der Welmoed

Eric Roux

Voormalig burgemeester van Zenobia

Grace Kortbaard

Directrice van het Genootschap

Helena Ellington

Hoogste zuster van de Citadel der Dromen

Lia Anderssen

Ex-volkszangeres en eigenaar van het Zuwe Concertgebouw

Martell Stildal

Activist op het gebied van natuurbehoud

Nisrine Breeris

Kunstenares en socialite

Nolan Roux

Huidige burgermeester van Zenobia

Nordia Herduum

Afvallige Behouder

Sammy Sterlicht

Avonturier

Tanyl Sinaht

Avonturier

Thrrund Matalk

Hoofd van de Groene Mamba’s gang

Verlaine Beauchamps

Meest welvarende zakenman van Zenobia

Yusuf Geiri

Hoofd van de militia van Zenobia

Stadsstaat Zenobia

Geboorte van Arth GoldenEye GoldenEye