Het Verlaten Huis

Het Verlaten Huis

De vierde sessie van de Geboorte van Arth campagne vindt plaats in Zenobia. Hieronder volgt een korte samenvatting van de gebeurtenissen binnen deze sessie.

Speelbare Karakters

Audria
Guolong Wei
Yannic Corbin

Korte Samenvatting

Lucia Clemente is gered! De eerste opdracht is in Sessie 3 Milos en Lucia voltooid. Audria, Guolong en Yannic ontvangen hun beloning en praten na met Eduardo Egil en Lucia.

Milos Morgado blijkt ervan overtuigd dat Lucia kennis heeft over andere dimensies en wilde dat uit haar slaan. Kennelijk heeft hij baat bij zulke informatie.

Lucia heeft in haar absentie van 4 jaar meegereisd met Nong Dul op de Zandhaai. Dat heeft ze tenminste van Nong Dul vernomen, zelf herinnert ze zich niks van deze periode. In die tijd heeft ze boeken geschreven in een vreemdsoortige taal. Door deze boeken te doneren aan de tempel is ze uiteindelijk weer in dienst gekomen. Deze boeken worden momenteel vertaald onder leiding van Thuron Trevino. Niet alleen de vreemde taal waarin ze geschreven zijn is een obstakel, ze blijken ook nog flink gecodeerd.

Na het etentje in de Dwarse Zwerver is het tijd de rest van het complex van de Squa Cult te bekijken waar Lucia is gevonden. Het Verlaten Huis in het Zuwe, verbonden met de watertank in het Droogland en de voormalige Tyto kapel in de Waterbuurt.

Er wordt besloten binnen te treden via de tegenovergestelde kant als tijdens de reddingsactie van Lucia. Via het verlaten huis.

Dood blijkt niet altijd dood wanneer Yannic’s enkel wordt beetgepakt door een Broodguard Zombie waaraan hij achteloos voorbij liep.

Op de bovenverdieping worden een aantal typen kruiden gedroogd. Kroontjeskruid, Kattenstaart Armarant en Gevleugelde Wijnstok. De groep weet weinig over deze kruiden, behalve dat ze van nature niet rond Zenobia groeien.

Verder wordt er in het huis uitsluitend toegang gevonden tot de watertank in het Droogland, via een touwladder in de droogstaande waterpijp.

De watertank blijkt een broedkamer. Het is er warm en ligt er vol eieren. Slangeneieren. Ook liggen er jutte zakken met de gedroogde kruiden. Daaruit ontsnappen een groot aantal slangen waarmee een gevecht volgt.

Door verder de waterpijp te volgen komt men uit in een ruimte waar een volledig alchemisch lab uitgestald staat. Daar staat ook een bed waarop iemand met leren riemen kan worden vastgebonden en geintubeerd kan worden.

In de aangrenzende ruimte ligt een oude man buiten bewustzijn op een stapelbed. Het is een mens van rond de zestig. Hij ziet er onverzorgd en getekend uit. De groep besluit hem mee te nemen naar de Dwarse Zwerver en de verdere ontdekking van de basis op te schorten.

In Sessie 5 De Man Uit Het Verleden zal blijken dat ze zojuist Alfredo Allenbach hebben gevonden.

Het Verlaten Huis

Geboorte van Arth GoldenEye GoldenEye