Het Web

Het Web

De zesde sessie van de Geboorte van Arth campagne vindt plaats in Zenobia. Hieronder volgt een korte samenvatting van de gebeurtenissen binnen deze sessie.

Speelbare Karakters

Alfredo Allenbach
Audria
Guolong Wei
Yannic Corbin

Korte Samenvatting

Yannic achtervolgt het koeriersmeisje dat Guolong in de rug stak en hem een bezitting ontnam aan het einde van Sessie 5 De Man Uit Het Verleden. De achtervolging komt tot stilstand in een van Zenobia’s typische contragewicht liften. De lift is bomvol en zowel Yannic als het meisje staan zwijgend in dezelfde cabine. Als het meisje de lift verlaat weet Yannic haar te overmeesteren. Hij neemt haar mee naar de Dwarse Zwerver.

In de Dwarse Zwerver wordt het meisje, genaamd Ella Almeida, ondervraagt door Alfredo. Ze laat zeer weinig los en blijft zeuren om het boek Bouwen met Bamboe. Ze zegt ingehuurd te zijn om dat boek terug te bezorgen aan de rechtmatige eigenaar. De groep besluit de pagina met de schets van het Baken van Zenobia uit het boek te snijden. Vervolgens geven ze het boek terug aan Ella en laten ze haar gaan.

Guolong keert terug naar het stadsarchief om de informatie over zijn verloren vader, Guofei, op te halen. In het archief zit enkel een uittreksel van een verloren rechtzaak die Guofei heeft aangespannen tegen Verlaine Beauchamps. Kennelijk was Guofei de eigenaar van een import en verwerkingsbedrijf van zwart bamboe genaamd Kerala. Verlaine heeft Kerala over gekocht waarna Guofei een rechtzaak tegen hem aanspande wegens afpersing. Guofei stelt gedwongen te zijn Kerala te verkopen doordat Verlaine dreigde hem op een zwarte lijst te zetten van het handelsgilde het Genootschap. Dit zou de doodsteek zijn voor zaak. Het zou betekenen dat Guofei zijn bamboe niet langer kon vervoeren over de veilige handelsroutes van het Genootschap. Hierdoor zou hij zijn eigen bewaking moeten regelen, wat zeer kostbaar is. Dit zou de prijs van zijn bamboe opdrijven waardoor hij onmogelijk zou kunnen concurreren met handelaren die wel aangesloten zijn bij het Genootschap.

De groep besluit de recente ontwikkelingen op te volgen met een dag van onderzoek. De bibliotheek van Zenobia wordt doorgespit. Er wordt voornamelijk gezocht naar informatie over mythische wezens, spinnen, en Verlaine.

Yannic weet over de mythische wezens weinig aanvullende informatie te vinden. Hij breekt zijn hoofd nog altijd over het wandkleed dat hij zag in de basis van de Squa cult. Op dit kleed zijn acht wezens afgebeeld, te weten: een dolfijn, kolibri, olifant, panter, slang, spin, uil en een vos. Hij is nog onbekend met de panter en de spin.

Alfredo is voornamelijk geintereseerd in informatie over de gipsen afgietsels van de enorme spinnen waarnaar hij op zoek was voordat hij wakker werd in de toekomst. Hij gaat hiervoor te rade met Serianne Kabal, een onderzoekster van het Lianenhuis. Serianne deelt met Alfredo dat ze zich zorgen maakt om de toenemende spinnenpopulatie op Giwa. Er worden in rap tempo talloze nieuwe soorten ontdekt. Tevens groeien de al langer bekende populaties. De afgietsels waar Alfredo naar op zoek was wekken haar interesse. Ze belooft Alfredo dat ze zal proberen fondsen te werven om een excursie naar de vermeende locatie van de afgietsels te financieren.

Audria en Guolong richten zich op informatie over Verlaine. Ze leren dat Verlaine enkele dagen na de moord op Eric Roux is toegetreden tot de stadsraad van Zenobia. Tot die tijd was hij een politiek inactieve, welvarende zakenman. Zijn belangrijkste bedrijf verhuurde particuliere bewakers voor goederen- of waardetransporten door heel Giwa. Ook bleek dat Verlaine het plan voor de aanbouw van het Baken van Zenobia door de raad heeft gekregen door voorstel na voorstel in te dienen. Momenteel is hij projectleider van de bouw van het Baken. Als laatste blijkt dat Verlaine’s portefeuille van bedrijven sterk is gegroeid in de periode vlak nadat hij toetrad tot de stadsraad van Zenobia. Kerala is slechts een van de bedrijven die hij overkocht.

Tot slot neemt de groep een kijkje bij het huis van Verlaine op Werfweg 78 in de Lage Werf. Het huis lijkt meer op een gevangenis dan een woonhuis. Het wordt omgeven door traliewerk en bewaakt door een leger bewakers van het Genootschap. Er worden voortdurend houten kratten bezorgd die afkomstig blijken te zijn uit het verlaten huis in het Zuwe. Dit is het huis waar de groep toegang kreeg tot de basis van de Squa Cult waar Lucia Clemente gevangen gehouden werd.

In Sessie 7 Verlaine’s Verzoek maakt de groep persoonlijk kennis met Verlaine, de rijkste zakenman van Zenobia.

Het Web

Geboorte van Arth GoldenEye GoldenEye