Ulri's Toren

Ulri’s Toren

De achtste sessie van de Geboorte van Arth campagne vindt plaats in Ulri’s Toren, gelegen op een klein rotseiland midden in de zeeën van Dabbar. Hieronder volgt een korte samenvatting van de gebeurtenissen binnen deze sessie.

Speelbare Karakters

Alfredo Allenbach
Audria
Guolong Wei
Yannic Corbin

Korte Samenvatting

Sessie 7 Verlaine’s Verzoek eindigde met de verdwijning van Guolong en Audria uit het riool van Zenobia tijdens een gevecht met Ether Spinnen. Alfredo en Yannic bleven achter om nog enkele spinnen te bevechten. Uiteindelijk werden ook zij meegezogen door de windvlagen die volgen op het breken van het dekschild van de spinnen.

Na meegezogen te worden door deze windvlagen belandden de groepsleden op de bovenste verdieping van Ulri’s toren. Een ronde ruimte gehuld in een zilverachtig monochroom schijnsel afkomstig van pulserende energiedraden. De draden vormen een driedimensionaal netwerk door de ruimte dat doet denken aan de solderingslijnen op een printplaat van een computer.

Een houten luik in het dak van de aankomstruimte geeft toegang tot het dak van de toren. Op het dak staat een groot kristal. Een helder kristal dat vol zit met aders van een zilverachtig metaal. Deze aders geven hetzelfde schijnsel af als de energiedraden in de aankomstruimte. Tevens lopen er energiedraden van het kristal af, door het dak heen, de aankomstruimte in. Ook zit er een metalen Gargoyle op het dak. De groep besluit het dak voorlopig te laten voor wat het is.

Een verdieping onder de aankomstruimte vind de groep een tweetal wezens gehuld in een ijslaag. Ook zweeft er een ijsachtige energiebal rond die de groepsleden aanvalt. De bal wordt vernietigd met de explosie van één van Yannic’s vuurballen.

De twee bevroren wezens hebben de vorm van een Satyr en een halfbloed Yuan-Ti. De Yuan-Ti draagt een houten krat. De Satyr wordt met behulp van een fakkel ontdooit. De Satyr stelt zichzelf voor als Tan Perprin. Hij blijkt rond 1272, zo’n 7 jaar geleden, verbannen te zijn uit het Eeuwenwoud, beter bekend als de tuin van Loxos. Zijn taak was het beschermen van Loxos, de mythische olifant. Tan at in het Eeuwenwoud van de verboden wonderbes. De bes die alles zoeter doet smaken. Toen Loxos hier achter kwam, werd hij de tuin uit geteleporteerd.

Tan kent geen van de plekken die de groepsleden opnoemen. Hij lijkt totaal onbekend met Giwa. Opvallend aan Tan is ook de nadruk die hij legt op Audria. Ze is volgens Tan één van hen. Hij geeft echter nooit duidelijk aan wat hij hiermee bedoelt.

Het ontdooien van de Yuan-Ti wordt voorzichtig aangepakt. Het halfbloed slangenwezen stelt zich voor als Shanastar Lalassu. Hij zegt twee jaar geleden in de toren beland te zijn nadat een tropenelf hem een snellere terugreis naar Zenobia beloofde. Over het krat dat hij bij zicht draagt doet hij geheimzinnig. Het moest bezorgd worden in Zenobia, meer informatie geeft hij niet. De groep besluit eerst zijn armen te ontdooien en het krat te openen. In het krat zit Shanastar’s Ketel, een mysterieus messing voorwerp waarvan het doel onduidelijk blijft.

De groep besluit de krachten te bundelen met Shanastar en Tan, al is het alleen maar om een grotere kans te hebben de toren uit te komen. De groep van zes helden gaat een verdieping naar beneden. Ze vinden een verdieping van de toren die verwaarloosd is en bevolkt is door Boggles. Spekgladde aapachtige wezens met venijn. Alfredo tracht er een te vangen maar die weet Alfredo’s arm open te rijten. De poging wordt gestaakt en de Boggles worden genegeerd.

Nog een verdieping lager vind men een ruimte waarin huiden van verschillende afkomst en in verschillende staten van bewerking opgehangen zijn. Sommige liggen in een bad om soepel gemaakt te worden. Andere hangen opgespannen op een rek. Te midden van deze geimproviseerde leermakerij blijkt een oudere man te wonen. Hij stelt zich voor als Tristan Londona. Tristan is erg nerveus en angstig. Hij wil absoluut de veiligheid van zijn verdieping niet verlaten. De groep wint zijn vertrouwen. Tristan weet bij de gratie van Loxos een diner op tafel te doen verschijnen wat hij met de groep deelt.

Tijdens het diner besluit Alfredo één van de Ether Spider scherven, die hij in het riool van Zenobia in zijn zak stak, kapot te gooien. Het resultaat was dat de gehele eetkamertafel, voorzien van diner, bestek, stoelen en gasten, geteleporteerd werd en uitkwam in de ruimte waar de groep eerder de toren binnenkwam! Alleen Guolong wist zich te verzetten tegen de windvlagen die de groep weg teleporteerde. Hij bleef in een lege ruimte achter. Niet veel later werd hij opgehaald door Alfredo, die hem droogjes vertelde dat ze besloten hadden boven te eten.

Het diner met Tristan verloopt soepel. Er wordt smakelijk gegeten. Na het eten verhuist men weer naar de verdieping waar Tristan huist. Daar wordt een ruimte ingericht als slaapvertrek voor de groep. Ze besluiten een nachtje aan te sterken. De volgende dag vangt onrustig aan, zoals te lezen is in de samenvatting van Sessie 9 Scherven Brengen Geluk.

Ulri's Toren

Geboorte van Arth GoldenEye GoldenEye